ŠKOLENIE VÝCVIKÁROV
V pondelok 24. apríla 2017 o 18:00 hod., sa v reštaurácii Opál v Prešove uskutoční školenie výcvikárov.

Na školenie so sebou prineste:
  • veterinárne potvrdenia
  • počty boxov (vozikové, kamionové)
  • vyplnený protokol o používani EKS a mechanických konštatovacích hodín v nasadzovacích strediskách