SMÚTOČNÝ OZNAM
OZ CHPH Prešov oznamuje chovateľskej verejnosti, priateľom a známym, že nás dňa 22.2.2017 vo veku nedožitých 85 rokov navždy opustil dlhoročný chovateľ poštových holubov p. Emil Baláž zo ZO Solivar.

Česť jeho pamiatke, nech odpočíva v holubárskom nebi.

Posledná rozlúčka so zosnulým p. Emilom Balážom bude vo štvrtok 2.3.2017 o 13:00 hod. v Dóme smútku na hlavnom mestskom cintoríne v Prešove.

ÚHRADA ČLENSKÝCH PRÍSPEVKOV
Členské príspevky vo výške 15 € za člena uhradte pokladníkovi oblastného združenia Ing. Kosturjakovi do 28. februára 2017.