KONFERENCIA OZ

Dňa 02.02.2019 v čase o 15.00 hod. sa v priestoroch reštaurácie Opál v Prešove  uskutoční konferencia OZ CHPH Prešov. Kľúč: Každá ZO CHPH deleguje 1 delegáta s hlasom rozhodujúcim. Delegátov je potrebné nahlásiť do 25.01.2019 tajomníkovi OZ CHPH Prešov. 
 

 

 
 
 

                  

  

           

        

Návrh vypúšťacích miest na KT a ST v rámci OZ Prešov pre rok 2019

 Návrh vypúšťacích miest na DT a SDT v rámci regiónu Šariš pre rok 2019