Nácvik holubov

Limanová 1 - 28.4.2018

Úhrady za nahlášky poštových holubov

Za nahlášky poštových  holubov za jednotlivé ZO CHPH  je potrebné zaplatiť pokladníkovi OZ CHPH Prešov Ing. Ondrejovi Kosturjakovi v termíne do 1. nácviku poštových holubov.(27.04.2018)

Nahlásenie holubov na národné preteky

Chovatelia, ktorí majú záujem zúčastniť sa ďalších národných pretekov organizovaných pod hlavičkou SZ CHPH, nech kontaktujú vycvíkára OZ CHPH Prešov pána Koscelníka Jozefa na tel. čís. 0904 286 628.