OZNAMY PRE CHOVATEĽOV OZ CHPH Prešov

       
  

Miedzychod 3 (30.06.2019) -košovanie sobota (29.06.2019)

Počty košov:

 • Š. Bohd.        6
 • Lemešany     6
 • Solivar           6
 • Prešov           4
 • N. Šebas.      4
 • Bzenov          7
 • Široké           3
 • M. Šariš        8
 • V. Šariš         4

Holuby je potrebné doviesť v súlade s pretekovým poriadkom do NS Nižná Šebastová v čase  09:30 hod.

 

Pre pokladníkov ZO!

        Peniaze za nasadené holuby na 2 koeficientové preteky Miechów je potrebné vyplatiť za jednotlivé ZO pokladníkovi OZ CHPH  Ing. Kosturjakovi v termíne do 07.07.2019 (NP Gotha).

Oznam!

      Výbor OZ CHPH Prešov informuje svojich členov o možnosti prihlásenia sa na skúšky posudzovateľov štandardných holubov. V prípade záujmu je potrebné podať prihlášku v termíne do 31.08.2019 na adresu sekretariátu SZ CHPH, Akademická č. 4, 949 01 Nitra. (bod č.8 z uznesenia Prezídia SZ CHPH zo dňa 20.05.2019).

                                                                       

                                        Vypúšťacie miesta pre rok 2019 (podľa pretekového plánu)

Demmin-vzdialenosti

 • OZ PO- 771,710-810,010 km.
 • OZ BJ- 756,823-802,519 km.
 • OZ MI- 786,473-872,763 km.
 • OZ SB- 744,252 - 778,521 km.
Schwerin-vzdialenosti
 • OZ PO- 833,398 - 871,823 km.
 • OZ BJ- 823,989 - 868,946 km.
 • OZ MI- 854,157 - 938,226 km.
 • OZ SB- 807,332 - 841,702 km.
Gotha-vzdialenosti
 • OZ PO- 759,249 - 794,775 km.
 • OZ BJ- 764,344 - 806,004 km.
 • OZ MI- 796,299 - 867,128 km.
 • OZ SB - 739,719 - 771,257 km.
Miedzychod-vzdialenosti
 • OZ PO- 530,640 -568,791 km.
 • OZ BJ- 514,607 -560,348 km.
 • OZ MI- 544,192 -630,655 km.
 • OZ SB- 502,847 - 537,001 km.