OZNAMY PRE CHOVATEĽOV OZ CHPH Prešov

 
      Výcviková komisia OZ CHPH Prešov oznamuje, že pretek Byczyna sa z dôvodu nepriaznivého počasia prekladá z 19.05.2019(nedeľa) na 18.05.2019(sobota). Košovanie podľa rozpisu dňa 17.05.2019(piatok).        
       
 
 
 

Pre pokladníkov ZO!

Vybrané peniaze za nahlášky holubov na pretekovú sezónu 2019 je potrebné zaplatiť pokladníkovi OZ CHPH Prešov Ing. Ondrejovi Kosturjakovi v termíne do 29.04.2019!
 

- Na konferencii schválených 10,-€ na chovateľa za prerábku košov na vozíku nie je potrebné platiť do OZ CHPH Prešov. Ceny za prerábku košov a opravu kamióna sú   už započítané v nahláškach pre rok 2019.

-Prvých 5 pretekov(Miechow 1, Miechow 2, Czestochowa, Byczyna, Ostrzeszow 1)  bude zvoz a odvoz holubov na preteky vykonávaný kamiónom s návesom. Chovatelia preto budú môcť nasadiť naviac holuby bez obmedzenia.                    

 

                                                                        Pretekový plán 2019

                                        Vypúšťacie miesta pre rok 2019 (podľa pretekového plánu)

Demmin-vzdialenosti

 • OZ PO- 771,710-810,010 km.
 • OZ BJ- 756,823-802,519 km.
 • OZ MI- 786,473-872,763 km.
 • OZ SB- 744,252 - 778,521 km.
Schwerin-vzdialenosti
 • OZ PO- 833,398 - 871,823 km.
 • OZ BJ- 823,989 - 868,946 km.
 • OZ MI- 854,157 - 938,226 km.
 • OZ SB- 807,332 - 841,702 km.
Gotha-vzdialenosti
 • OZ PO- 759,249 - 794,775 km.
 • OZ BJ- 764,344 - 806,004 km.
 • OZ MI- 796,299 - 867,128 km.
 • OZ SB - 739,719 - 771,257 km.
Miedzychod-vzdialenosti
 • OZ PO- 530,640 -568,791 km.
 • OZ BJ- 514,607 -560,348 km.
 • OZ MI- 544,192 -630,655 km.
 • OZ SB- 502,847 - 537,001 km.