OZNAMY PRE CHOVATEĽOV OZ CHPH Prešov

       

      Dňa 26.10.2019(sobota) v čase od 09.00 hod.sa uskutoční výstava majstrov OZ Východoslovenského regiónu. Miesto konania: Kapušany pri Prešove, areál firmy Aqua exotic.

Uskutočnené preteky mladých poštových holubov:

 • 1 pretek "Krakow" - nasadených- 2562 holubov, cena 0,30 €, preprava kamión.
 • 2 pretek "Miechow" - nasadených 1885 holubov, cena 0,27 €, preprava vozík.
 • 3 pretek "Czestochowa" - nasadených 1541 holubov, cena 0,40  € , preprava vozík.
 • 4 pretek "Czestochowa"- nasadených 825 holubov, cena 0,40 €, prepravca OZ Košice

OZNAM POKLADNÍKA OZ!

V termíne do 05.10.2019 je potrebné za ZO zaplatiť:

-za naviac nasadené poštové holuby na preteky starých holubov v pretekovej sezóne 2019. (Naviac nasadené holuby: Solivar-75,30€, ŠB-57,30€, LE-101,85€, MŠ-290,70€, NŠ-71,50€, PO-56,60€, BZ-86,15€, VŠ-119,55€, ŠI-223,05€).

-za nasadené mladé poštové holuby na preteky. Cena za nasadeného holuba na preteky je uvedená vyššie. (ŠB-294,36€, LE-262,85€, MŠ-414,45€, NŠ-137,52€, PO-257,94€, BZ-273,23€, VŠ-70,20€, ŠI-108,24€, Solivar-382,49€)

pomôcka pre výpočet.xls

V termíne do 15.11.2019 je potrebné za ZO zaplatiť za objednaný materiál pre pretekovú sezónu 2020. Cena za materiál: krúžky-0,25€, krúžky derby-1,-€, gumičky-0,05€, kontrolné listy-balík 4,-€.(ŠB-531,-€, LE-235,-€, MŠ-470,-€, NŠ-338,-€, PO-310,-€, BZ-310,-€, ŠI-340,-€, VŠ-165,-€, Solivar-355,-€).

V termíne do 05.10.2019 je potrebné pokladníkovi OZ CHPH Prešov Ing. Kosturjakovi záväzne nahlásiť za jednotlivé ZO počty chovateľov, ktorí majú záujem o spracovanie výsledkov 2019 v knižnej forme. (vo formáte ako minulý rok).

 

                                                                       

                                        Vypúšťacie miesta pre rok 2019 (podľa pretekového plánu)

Demmin-vzdialenosti

 • OZ PO- 771,710-810,010 km.
 • OZ BJ- 756,823-802,519 km.
 • OZ MI- 786,473-872,763 km.
 • OZ SB- 744,252 - 778,521 km.
Schwerin-vzdialenosti
 • OZ PO- 833,398 - 871,823 km.
 • OZ BJ- 823,989 - 868,946 km.
 • OZ MI- 854,157 - 938,226 km.
 • OZ SB- 807,332 - 841,702 km.
Gotha-vzdialenosti
 • OZ PO- 759,249 - 794,775 km.
 • OZ BJ- 764,344 - 806,004 km.
 • OZ MI- 796,299 - 867,128 km.
 • OZ SB - 739,719 - 771,257 km.
Miedzychod-vzdialenosti
 • OZ PO- 530,640 -568,791 km.
 • OZ BJ- 514,607 -560,348 km.
 • OZ MI- 544,192 -630,655 km.
 • OZ SB- 502,847 - 537,001 km.