Šport - A

1.  Polak Radoslav   7-S-02501-234  A koef=  58,481 KM= 2844,498

2.  Vojtko Milan    7-S-02503-591  A koef=  166,286 KM= 2886,646

3.  Polak Radoslav   8-S-02516-732  A koef=  220,409 KM= 3102,582

4.  Uličný Pavol    9-S-02516-773  A koef=  222,413 KM= 2633,863

5.  Vojtko Milan    8-S-02516-1247 H koef=  246,855 KM= 2692,903

6.  Polak Radoslav   8-S-02516-731  H koef=  275,397 KM= 2988,521

7.  Koscelnik Jozef   8-S-02503-719  H koef=   289,3 KM= 2863,184

8.  Balčak Anton    8-S-02503-188  A koef=  293,354 KM= 2869,567

9.  Vojtko Milan    9-S-02516-702  H koef=  332,318 KM= 2695,635

10. Huraj Peter     9-S-02501-384  H koef=  353,971 KM= 2934,236

11. Sabol Milan     9-S-02516-541  A koef=  357,372 KM=  2825,31

12. Koscelnik Jozef   8-S-02503-710  H koef=  362,696 KM= 2584,611

13. Balčak Anton    9-S-02516-822  A koef=  370,588 KM= 2702,482

14. Sýkora J.+ D.    7-S-02515-287  H koef=  371,073 KM= 2924,133

15. Huraj Peter     9-S-02509-155  H koef=  375,68 KM= 2962,201

16. Sabol Milan     9-S-02516-543  H koef=  409,836 KM= 2632,783

17. Polak Radoslav   8-S-02516-737  H koef=  418,712 KM=  2746,17

18. Sabol Milan     7-S-02501-431  A koef=  422,668 KM= 3032,396

19. Huraj Peter     7-S-02501-634  H koef=  439,792 KM= 2954,944

20. Sýkora J.+ D.    6-S-02515-255  A koef=  448,636 KM= 2588,042

21. Sedlák Eugen ml.+st.7-S-02509-667  H koef=  458,792 KM= 2564,382

22. Šimko Jozef     7-S-02502-16  H koef=  465,11 KM=  2769,52

23. Polak Radoslav   7-S-02516-928  A koef=  468,937 KM= 2784,427

24. Kmec Ján      9-S-02516-1069 H koef=  495,614 KM= 2763,715

25. Vojtko Milan    8-S-02516-1201 A koef=  503,025 KM= 2993,842

26. Štofko Jozef    8-S-02505-1018 H koef=  505,965 KM=  2783,98

27. Adamkovič Miroslav 8-S-02509-225  A koef=  519,328 KM= 2887,969

28. Kmec Ján      9-S-02502-365  H koef=   524,1 KM= 2642,279

29. Vojtko Milan    7-S-02503-127  H koef=  524,621 KM= 2606,827

30. Vojtko Milan    7-S-02516-675  H koef=  533,282 KM= 2920,847

31. Huraj Peter     7-S-02516-996  A koef=  542,371 KM= 2946,039

32. Palko Jozef     5-S-02502-131  H koef=  547,425 KM= 2824,334

33. Vojtko Milan    8-KD---567   H koef=  573,231 KM= 3092,386

34. Michalik Alex. st. 8-S-02505-416  H koef=  583,518 KM= 2643,038

35. Ondria Ján     9-S-02515-104  H koef=  597,227 KM= 2507,224

36. Jašenský P.+ M.   9-S-02516-768  A koef=  601,187 KM=  2730,52

37. Štofko Jozef    6-S-02508-1474 H koef=  633,693 KM= 2770,467

38. Mrúz Ľ. + J.    8-S-02515-295  H koef=  637,97 KM=  2810,18

39. Vojtko Milan    8-S-02516-1241 H koef=  640,451 KM= 2959,363

40. Uličný Pavol    9-S-02503-302  H koef=  656,921 KM= 2774,233

41. Ondria Milan    7-S-02515-99  A koef=  663,218 KM= 2735,283

42. Michalik Alex. st. 9-S-02505-715  H koef=  664,353 KM= 2866,312

43. Kmec Ján      8-S-0999-3655  H koef=  679,396 KM= 3128,967

44. Adamkovič Miroslav 8-S-02509-211  A koef=  681,062 KM= 3086,932

45. Uličný Pavol    7-S-02516-621  H koef=  684,205 KM= 2986,757

46. Kmec Ján      8-S-02502-70  H koef=  694,296 KM= 2902,363

47. Uličný Pavol    9-S-02516-771  A koef=  699,805 KM=  2559,71

48. Šimko Jozef     8-S-02502-325  H koef=  712,422 KM=  2702,53

49. Mrúz Ľ. + J.    8-S-02515-255  H koef=  728,258 KM= 2695,466

50. Balčak Anton    9-S-02503-215  A koef=  737,61 KM= 2724,474