Šport - A / rok

 MAJSTROVSTVO Z 5 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU:19 PRE KAT.A
           
   CHOVATEL      ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA       SPOLU

  1 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 702 H  koef=  22.739

  2 Polak Radoslav    Drienov  07-S -02501 234 HA  koef=  23.820

  3 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02503 992 HA  koef=  51.085

  4 Vojtko Milan     M.Šariš  07-S -02503 591 HA  koef=  54.199

  5 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02503 113 H  koef=  61.288

  6 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -0999 8310 H  koef=  64.112

  7 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02516 773 HA  koef=  64.967

  8 Huraj Peter     Drienov  09-S -02501 384 H  koef=  78.637

  9 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 728 HA  koef=  93.209

 10 Koscelnik Jozef   M.Šariš  08-S -02503 719 H  koef=  93.566

 11 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 725 H  koef=  94.763

 12 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 741 H  koef=  95.121

 13 Polak Radoslav    Drienov  08-S -02516 731 H  koef=  97.607

 14 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 548 H  koef=  98.676

 15 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 703 H  koef=  105.245

 16 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 374 H  koef=  105.757

 17 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 765 H  koef=  107.650

 18 Polak Radoslav    Drienov  08-S -02516 732 HA  koef=  108.857

 19 Vojtko Milan     M.Šariš  08-KD- 567    H  koef=  113.589

 20 Polak Radoslav    Drienov  10-S -02516 312 HA  koef=  114.049

 21 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02503 122 H  koef=  114.988

 22 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 389 H  koef=  115.053

 23 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02516 823 HA  koef=  118.580

 24 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 717 HA  koef=  119.949

 25 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02702 759 H  koef=  122.346

 26 Vojtko Milan     M.Šariš  08-S -02516 1201 HA  koef=  126.151

 27 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 365 H  koef=  126.183

 28 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02516 507 H  koef=  129.053

 29 Kmec Ján       Lemešany  08-S -0999 3655 H  koef=  131.636

 30 Sabol Milan     Drienov  09-S -02516 543 H  koef=  137.331

 31 Vojtko Milan     M.Šariš  08-S -02516 1247 H  koef=  137.512

 32 Balčak Anton     M.Šariš  08-S -02503 188 HA  koef=  144.277

 33 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02505 584 HA  koef=  147.215

 34 Štofko Jozef     Prešov   08-S -02505 1018 H  koef=  147.839

 35 Velan Jozef     Solivar  10-S -02509 478 H  koef=  153.720

 36 Sabol Milan     Drienov  10-S -02516 265 H  koef=  157.145

 37 Ondria Milan     Bzenov   09-S -02515 223 H  koef=  161.263

 38 Koscelnik Jozef   M.Šariš  09-S -02516 881 HA  koef=  165.962

 39 Huraj Peter     Drienov  09-S -02509 155 H  koef=  167.393

 40 Huraj Peter     Drienov  10-S -02501 3  H  koef=  171.403

 41 Huraj Peter     Drienov  09-S -02501 376 H  koef=  172.923

 42 Sabol Milan     Drienov  09-S -02516 541 HA  koef=  176.544

 43 Sabol Milan     Drienov  07-S -02501 431 HA  koef=  177.371

 44 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02503 215 HA  koef=  177.617

 45 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 683 HA  koef=  182.377

 46 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02502 34  HA  koef=  184.662

 47 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -02505 769 H  koef=  185.076

 48 Michalik Alex. st.  Prešov   08-S -02505 416 H  koef=  186.960

 49 Koscelnik Jozef   M.Šariš  08-S -02503 710 H  koef=  187.169

 50 Polak Radoslav    Drienov  07-S -02516 928 HA  koef=  188.826

 51 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 730 H  koef=  189.150

 52 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 733 HA  koef=  189.279

 53 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -0999 9763 H  koef=  189.992

 54 Cmorej Matus     Siroke   10-S -02308 466 H  koef=  190.419

 55 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 730 H  koef=  191.855

 56 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 740 H  koef=  192.408

 57 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 94  H  koef=  193.300

 58 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02516 1069 H  koef=  195.397

 59 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02502 63  HA  koef=  197.708

 60 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 775 H  koef=  198.317

 61 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 302 H  koef=  199.789

 62 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 715 H  koef=  200.078

 63 Cmorej Matus     Siroke   08-S -02308 753 HA  koef=  201.416

 64 Sýkora J.+ D.    Bzenov   07-S -02515 287 H  koef=  204.348

 65 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02505 586 HA  koef=  207.120

 66 Polak Radoslav    Drienov  08-S -02516 737 H  koef=  208.483

 67 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  07-S -02509 667 H  koef=  210.267

 68 Maťuťa Ľubomír    M.Šariš  10-S -02503 223 H  koef=  210.553

 69 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 465 H  koef=  212.721

 70 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 774 H  koef=  216.825

 71 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02503 213 HA  koef=  217.806

 72 Adamkovič Miroslav  Solivar  08-S -02509 225 HA  koef=  219.251

 73 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 756 H  koef=  220.212

 74 Vojtko Milan     M.Šariš  08-S -02516 1241 H  koef=  220.506

 75 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 825 HA  koef=  220.791

 76 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 349 H  koef=  221.217

 77 Kmec Ján       Lemešany  10-S -02516 294 H  koef=  221.912

 78 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02516 574 H  koef=  223.815

 79 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02505 577 H  koef=  230.171

 80 Palko Jozef     Lemešany  09-S -02502 3  H  koef=  231.478

 81 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02502 62  H  koef=  232.859

 82 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02516 786 HA  koef=  235.120

 83 Polak Radoslav    Drienov  10-S -02501 114 H  koef=  236.255

 84 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 700 HA  koef=  236.706

 85 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 749 H  koef=  236.859

 86 Balčak Anton     M.Šariš  08-S -02503 193 HA  koef=  236.867

 87 Vojtko Milan     M.Šariš  09-CZ-0234 579  H  koef=  238.975

 88 Merkovský František Drienov  10-S -02516 467 H  koef=  241.204

 89 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02503 389 HA  koef=  241.723

 90 Ondria Ján      Bzenov   09-S -02515 104 H  koef=  246.744

 91 Palko Jozef     Lemešany  09-S -02502 1  H  koef=  247.916

 92 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02516 822 HA  koef=  250.596

 93 Vojtko Milan     M.Šariš  07-S -02516 675 H  koef=  250.612

 94 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 413 H  koef=  254.128

 95 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 99  H  koef=  254.684

 96 Velan Jozef     Solivar  09-S -02509 200 H  koef=  254.864

 97 Pončák Milan     M.Šariš  10-S -02516 515 HA  koef=  257.261

 98 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02503 320 H  koef=  257.329

 99 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02516 771 HA  koef=  258.428

 100 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 792 HA  koef=  259.060

 101 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 336 H  koef=  260.650

 102 Huraj Peter     Drienov  10-S -02501 12  H  koef=  261.578

 103 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 553 HA  koef=  264.372

 104 Polak Radoslav    Drienov  10-S -02516 338 HA  koef=  266.681

 105 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -02505 715 H  koef=  270.246

 106 Šimko Jozef     Lemešany  07-S -02502 50  H  koef=  270.576

 107 Pončák Milan     M.Šariš  08-S -02503 107 HA  koef=  271.141

 108 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 315 H  koef=  272.979

 109 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -02505 767 H  koef=  274.348

 110 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02503 957 H  koef=  275.056

 111 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 361 H  koef=  277.366

 112 Balčak Anton     M.Šariš  07-S -02503 108 H  koef=  279.370

 113 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 757 H  koef=  284.519

 114 Balčak Anton     M.Šariš  07-S -02503 101 HA  koef=  290.816

 115 Cmorej Matus     Siroke   09-S -02308 312 HA  koef=  293.156

 116 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 722 HA  koef=  296.481

 117 Tlumač Vlasto    Bzenov   09-S -02516 658 H  koef=  296.700

 118 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -0999 9734 H  koef=  296.740

 119 Kuropcak F.     Bzenov   08-S -02515 147 HA  koef=  301.221

 120 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 407 H  koef=  307.545

 121 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 714 H  koef=  308.325

 122 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02516 1044 H  koef=  312.857

 123 Baloga Lubomir    Siroke   09-S -02308 127 H  koef=  314.003

 124 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 767 H  koef=  315.510

 125 Maťuťa Ľubomír    M.Šariš  10-S -02503 741 H  koef=  315.752

 126 Merkovský František Drienov  08-S -02516 634 H  koef=  316.342

 127 Štofko Jozef     Prešov   09-S -02505 475 H  koef=  317.575

 128 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 353 H  koef=  320.090

 129 Ňachaj+Huľa     N.Šebast. 09-S -02504 400 HA  koef=  320.284

 130 Ivanko Jozef     Prešov   09-S -02505 79  H  koef=  321.531

 131 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02502 54  H  koef=  322.642

 132 Kmec Ján       Lemešany  10-S -02502 137 H  koef=  324.928

 133 Šimko Jozef     Lemešany  07-S -02516 724 H  koef=  326.188

 134 Baloga Lubomir    Siroke   10-S -02310 688 H  koef=  326.312

 135 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 735 HA  koef=  326.695

 136 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 733 H  koef=  328.266

 137 Jacko Stefan     Drienov  08-S -02501 565 H  koef=  330.302

 138 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 340 H  koef=  331.069

 139 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  09-S -02516 696 H  koef=  332.592

 140 Benko Ján      Bzenov   09-S -02515 382 H  koef=  333.337

 141 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 723 H  koef=  333.406

 142 Huraj Peter     Drienov  07-S -02516 996 HA  koef=  334.791

 143 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 315 H  koef=  336.887

 144 Merkovský František Drienov  10-S -02516 451 H  koef=  339.137

 145 ing.Kosturjak Ondrej Solivar  10-S -02509 911 H  koef=  339.419

 146 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02516 583 H  koef=  339.707

 147 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 663 H  koef=  339.817

 148 Sabol Milan     Drienov  09-S -02516 536 HA  koef=  340.261

 149 Šimko Jozef     Lemešany  08-S -02502 325 H  koef=  340.325

 150 Ondria Ján      Bzenov   10-S -02515 377 H  koef=  342.116

 151 Michalik Alex. st.  Prešov   10-S -02505 43  H  koef=  342.524

 152 Vojtko Milan     M.Šariš  05-S -02001 441 HA  koef=  343.240

 153 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -02505 748 H  koef=  343.340

 154 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 401 HA  koef=  343.771

 155 Ivanko Jozef     Prešov   08-S -02505 1063 H  koef=  345.350

 156 Velan Jozef     Solivar  10-S -02509 454 H  koef=  348.345

 157 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02516 784 HA  koef=  348.677

 158 Ondria Milan     Bzenov   07-S -02515 99  HA  koef=  349.310

 159 Štofko Jozef     Prešov   08-S -02604 455 HA  koef=  349.355

 160 Huraj Peter     Drienov  08-S -02501 63  H  koef=  349.760

 161 Huraj Peter     Drienov  09-S -02501 385 HA  koef=  350.546

 162 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  07-S -02509 623 H  koef=  350.752

 163 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   08-S -02515 295 H  koef=  351.263

 164 Huraj Peter     Drienov  07-S -02501 634 H  koef=  353.285

 165 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02516 802 H  koef=  355.029

 166 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  07-S -02503 1024 H  koef=  355.601

 167 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  08-S -02503 497 H  koef=  357.738

 168 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02503 340 H  koef=  357.804

 169 Saniga Jozef     N.Šebast. 10-S -02504 55  H  koef=  361.338

 170 Huraj Peter     Drienov  09-S -02501 51  H  koef=  366.635

 171 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 297 HA  koef=  369.691

 172 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 668 H  koef=  370.062

 173 Cmorej Matus     Siroke   10-S -02602 504 H  koef=  371.192

 174 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 768 HA  koef=  373.626

 175 Ondria Ján      Bzenov   09-S -02515 126 HA  koef=  374.183

 176 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   08-S -02515 255 H  koef=  374.377

 177 Merkovský František Drienov  10-S -02516 437 H  koef=  376.098

 178 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 649 H  koef=  376.742

 179 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02516 1039 H  koef=  377.398

 180 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02516 803 H  koef=  377.678

 181 Miščík Jozef     Bzenov   10-S -0999 6435 H  koef=  378.816

 182 Kuropcak F.     Bzenov   09-S -02515 381 HA  koef=  380.769

 183 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02503 103 H  koef=  383.900

 184 Adamkovič Miroslav  Solivar  08-S -02509 211 HA  koef=  385.648

 185 Šofranko Igor    N.Šebast. 04-S -02203 833 HA  koef=  386.811

 186 Sabol Milan     Drienov  09-S -02516 544 HA  koef=  387.019

 187 Pončák Milan     M.Šariš  10-S -02503 646 H  koef=  390.205

 188 Imrich Slavomir   Siroke   10-S -02308 46  HA  koef=  391.276

 189 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   09-S -0999 9767 H  koef=  391.686

 190 Cmorej Matus     Siroke   10-S -02308 444 H  koef=  396.265

 191 Vojtko Milan     M.Šariš  08-S -02516 1216 HA  koef=  396.542

 192 Palko Jozef     Lemešany  09-S -02502 12  H  koef=  400.792

 193 Šimko Jozef     Lemešany  08-S -02502 562 HA  koef=  401.959

 194 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 713 H  koef=  406.033

 195 Pončák Milan     M.Šariš  09-S -02503 28  HA  koef=  407.563

 196 Jacko Stefan     Drienov  08-S -02501 36  H  koef=  410.314

 197 Benko Ján      Bzenov   07-S -02515 509 H  koef=  410.740

 198 Sýkora J.+ D.    Bzenov   08-S -02515 18  H  koef=  411.034

 199 Miščík Stanislav   M.Šariš  10-S -02503 911 H  koef=  412.584

 200 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 734 H  koef=  415.065

 201 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  09-S -02509 818 H  koef=  417.562

 202 Ňachaj+Huľa     N.Šebast. 09-S -02504 401 HA  koef=  417.768

 203 Prihoda František  M.Šariš  09-S -02503 358 HA  koef=  418.930

 204 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 752 HA  koef=  421.337

 205 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 314 HA  koef=  422.168

 206 Baloga Lubomir    Siroke   09-S -02304 1434 H  koef=  423.709

 207 Palko Jozef     Lemešany  09-S -02502 22  H  koef=  424.258

 208 Pončák Milan     M.Šariš  10-S -02503 623 H  koef=  431.508

 209 Palko Jozef     Lemešany  05-S -02502 131 H  koef=  431.512

 210 Palko Jozef     Lemešany  08-S -02502 413 HA  koef=  433.663

 211 Baloga Lubomir    Siroke   09-S -02308 768 H  koef=  434.267

 212 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02516 524 H  koef=  436.636

 213 Adamkovič Miroslav  Solivar  09-S -02509 335 H  koef=  440.603

 214 Šofranko Igor    N.Šebast. 08-KD- 548    HA  koef=  442.777

 215 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   10-CZ-0150 2133 HA  koef=  443.698

 216 Koscelnik Jozef   M.Šariš  08-S -02503 751 HA  koef=  443.787

 217 Sabol Milan     Drienov  09-S -02516 546 HA  koef=  444.169

 218 Ondria Milan     Bzenov   06-S -02515 568 H  koef=  444.467

 219 Polak Radoslav    Drienov  09-S -02516 562 H  koef=  446.335

 220 Huraj Peter     Drienov  09-S -02509 160 H  koef=  456.367

 221 Nemec Rudolf     Lemešany  09-S -02405 1329 HA  koef=  459.465

 222 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02502 69  H  koef=  464.422

 223 Palko Jozef     Lemešany  08-S -02502 401 H  koef=  465.588

 224 Štofko Jozef     Prešov   09-S -02505 485 H  koef=  469.837

 225 Sabol Milan     Drienov  10-S -02516 256 H  koef=  470.284

 226 Balčak Anton     M.Šariš  07-S -02503 488 HA  koef=  470.403

 227 Tlumač Vlasto    Bzenov   09-S -02516 651 HA  koef=  472.496

 228 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   08-S -02515 285 H  koef=  477.270

 229 Štofko Jozef     Prešov   08-S -02516 316 HA  koef=  477.408

 230 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02503 188 H  koef=  478.007

 231 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 666 HA  koef=  480.722

 232 Polak Radoslav    Drienov  10-S -02516 334 HA  koef=  481.086

 233 Saniga Jozef     N.Šebast. 09-S -02516 984 H  koef=  485.721

 234 ing.Popovec Michal  Prešov   10-S -02505 534 HA  koef=  486.432

 235 Kmec Ján       Lemešany  10-S -02502 117 H  koef=  487.066

 236 Michalik Alex. st.  Prešov   07-S -02505 421 H  koef=  487.414

 237 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02516 510 H  koef=  488.238

 238 Merkovský František Drienov  09-S -0999 6427 H  koef=  488.595

 239 Cmorej Matus     Siroke   10-S -02308 457 H  koef=  488.802

 240 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 459 H  koef=  489.457

 241 Michalik Alex. st.  Prešov   08-S -02516 1230 H  koef=  491.489

 242 Brezina Marian    N.Šebast. 09-S -02504 642 H  koef=  497.378

 243 Merkovský František Drienov  10-S -02516 438 H  koef=  499.337

 244 Čech Stanislav    M.Šariš  10-S -02503 510 HA  koef=  499.718

 245 Maťuťa Ľubomír    M.Šariš  08-S -02516 1146 H  koef=  501.197

 246 Ondria Ján      Bzenov   10-S -02515 349 HA  koef=  505.219

 247 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -02505 710 HA  koef=  508.170

 248 Desiatnik František N.Šebast. 08-S -02504 588 H  koef=  509.438

 249 Ivanko Jozef     Prešov   09-S -02505 77  HA  koef=  510.042

 250 Uličný Pavol     M.Šariš  07-S -02516 624 H  koef=  510.338

 251 Sýkora J.+ D.    Bzenov   08-S -02515 27  H  koef=  513.977

 252 Ondria Milan     Bzenov   09-S -02504 677 HA  koef=  515.032

 253 Ivanko Jozef     Prešov   08-S -02505 1077 H  koef=  518.860

 254 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 334 HA  koef=  524.377

 255 Kropuch Bartolomej  M.Šariš  07-S -02503 578 H  koef=  530.911

 256 Huraj Peter     Drienov  10-S -02501 14  H  koef=  532.111

 257 Kropuch Bartolomej  M.Šariš  08-S -02503 850 H  koef=  540.075

 258 Prihoda František  M.Šariš  10-S -02503 563 H  koef=  546.889

 259 Imrich Slavomir   Siroke   09-S -02308 1034 HA  koef=  551.244

 260 Pončák Milan     M.Šariš  07-S -02503 224 H  koef=  552.207

 261 Palko Jozef     Lemešany  09-S -02502 9  H  koef=  552.722

 262 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 385 H  koef=  556.817

 263 Nemec Rudolf     Lemešany  09-S -02405 1302 H  koef=  560.591

 264 Ňachaj+Huľa     N.Šebast. 09-S -02504 416 H  koef=  563.206

 265 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02503 388 H  koef=  565.245

 266 Štofko Jozef     Prešov   09-S -02505 459 H  koef=  565.618

 267 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 716 H  koef=  567.359

 268 Koscelnik Jozef   M.Šariš  09-S -02503 1113 H  koef=  568.769

 269 Sabol Milan     Drienov  08-S -02501 468 HA  koef=  572.058

 270 Michalik Alex. st.  Prešov   07-S -02505 429 H  koef=  574.514

 271 Imrich Slavomir   Siroke   09-S -02308 1015 HA  koef=  582.017

 272 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 337 HA  koef=  588.061

 273 Pončák Milan     M.Šariš  07-S -02503 239 HA  koef=  589.003

 274 Kropuch Bartolomej  M.Šariš  04-S -02503 317 H  koef=  589.732

 275 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02503 969 H  koef=  590.723

 276 Polak Radoslav    Drienov  07-S -02501 220 HA  koef=  590.938

 277 Tlumač Vlasto    Bzenov   09-S -02515 787 H  koef=  593.373

 278 Balčak Anton     M.Šariš  08-S -02503 136 H  koef=  594.644

 279 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 346 H  koef=  596.014

 280 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 310 H  koef=  601.764

 281 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 350 H  koef=  602.156

 282 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  09-S -02509 823 H  koef=  602.619

 283 Nemec Rudolf     Lemešany  09-S -02405 1311 HA  koef=  603.427

 284 Michalik Alex. st.  Prešov   08-S -02505 423 H  koef=  607.087

 285 Pončák Milan     M.Šariš  07-S -02516 601 H  koef=  608.769

 286 Imrich Slavomir   Siroke   10-S -02308 74  H  koef=  610.504

 287 Kropuch Bartolomej  M.Šariš  08-S -02503 1191 H  koef=  614.268

 288 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 706 H  koef=  627.030

 289 Huraj Peter     Drienov  07-S -02516 971 HA  koef=  628.693

 290 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 750 H  koef=  631.938

 291 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   10-S -02505 413 HA  koef=  638.823

 292 Ondria Ján      Bzenov   10-S -02516 199 HA  koef=  639.224

 293 Huraj Peter     Drienov  09-S -02501 557 H  koef=  640.555

 294 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 680 HA  koef=  641.933

 295 Šimko Jozef     Lemešany  08-S -02502 303 HA  koef=  645.867

 296 Balčak Anton     M.Šariš  08-S -02516 499 H  koef=  648.377

 297 Kuropcak F.     Bzenov   09-S -02515 512 HA  koef=  650.677

 298 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02503 400 HA  koef=  653.033

 299 Pončák Milan     M.Šariš  09-S -02503 42  H  koef=  654.873

 300 Pončák Milan     M.Šariš  07-S -02503 244 H  koef=  657.926

 301 Ondria Milan     Bzenov   09-S -02515 201 HA  koef=  659.344

 302 Maťuťa Ľubomír    M.Šariš  08-S -02503 519 H  koef=  668.630

 303 Polak Radoslav    Drienov  07-S -02501 202 HA  koef=  671.529

 304 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   10-CZ-0150 2015 H  koef=  689.679

 305 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  07-S -02509 616 H  koef=  690.140

 306 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  08-S -02509 516 H  koef=  693.770

 307 Sýkora J.+ D.    Bzenov   09-S -02515 710 H  koef=  693.915

 308 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 549 H  koef=  696.653

 309 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 755 H  koef=  703.111

 310 Adamkovič Miroslav  Solivar  09-S -02516 691 H  koef=  710.370

 311 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  09-S -02516 744 H  koef=  714.862

 312 Hvizdos Vl.+Vladko  Siroke   09-S -02308 209 HA  koef=  716.689

 313 Merkovský František Drienov  10-S -02501 566 H  koef=  720.648

 314 Šofranko Igor    N.Šebast. 09-S -02504 768 H  koef=  729.403

 315 Ondria Milan     Bzenov   09-S -02515 233 HA  koef=  759.174

 316 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 642 HA  koef=  763.148

 317 Sýkora J.+ D.    Bzenov   07-S -0999 9551 HA  koef=  778.206

 318 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02516 1041 H  koef=  827.545