Funkcionári OZ CHPH Prešov

 

funkcia meno adresa mobil email
predseda Pavol Mathé Vansovej 13, Prešov 0918 560 190 pavolmathe@gmail.com
podpredseda Miroslav Hudák Veľká Lodina 98 0902 368 304 mhudakova@centrum.sk
tajomník Gabriel Novotný Chminianská Nová Ves 107 0905 727 668 gabriel.novotny@minv.sk
výcvikár Radoslav Polák Šarišské Bohdanovce 245 0905 900 503 rado.polak1971@gmail.com
pokladník Ing. Ondrej Kosturjak Tulčík 122 0908 820 709 kosturjak54@gmail.com
predseda KRK Jozef Ivanko Kamenná 12, Prešov 0911 130 816 martinka352@azet.sk