Funkcionári OZ CHPH Prešov

 

funkcia meno mobil email
predseda Jozef Velán 0905 300 598 velan.a3p@centrum.sk
podpredseda Jozef Ivanko 0905 677 166 martinka352@azet.sk
tajomník Gabriel Novotný 0905 727 668 gabriel.n ovotny@minv.sk
výcvikár Jozef Koscelník 0904 286 628 jozef.koscelník@gmail.com
pokladník Ing. Ondrej Kosturjak 0908 820 709 kostur jak54@gmail.com
člen Peter Vavrek 0908 985 236 pvavrek@post.sk
člen Eugen Sedlák 0915 186 208  holubaredo@centrum.sk
predseda KRK Marcel Hatala