Obsah galérie:

Regionálna výstava Bijacovce  

Poľsko