Šport - A / rok


 MAJSTROVSTVO Z 5 NAJLEPSICH PRETEKOV PO PRETEKU:19 PRE KAT.A
           
   CHOVATEL      ORGANIZACIA CISLO A POHL.HOLUBA       SPOLU

  1 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -02503 281 H  koef=  23.656

  2 Polak Radoslav    S.Bohdanov 11-S -02501 142 HA  koef=  27.514

  3 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -0999 8107 H  koef=  35.659

  4 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  11-S -02509 137 H  koef=  56.759

  5 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -02503 447 HA  koef=  58.447

  6 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -02503 271 H  koef=  66.338

  7 Vojtko Milan     M.Šariš  07-S -02503 591 HA  koef=  66.873

  8 Velan Jozef     Solivar  09-S -02509 198 HA  koef=  67.335

  9 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -02516 301 HA  koef=  72.724

 10 Velan Jozef     Solivar  10-S -02509 454 H  koef=  75.453

 11 Velan Jozef     Solivar  08-S -02509 15  H  koef=  80.149

 12 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  11-S -02509 133 HA  koef=  80.700

 13 Ondria Milan     Bzenov   12-S -02506 605 H  koef=  85.620

 14 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -02516 312 HA  koef=  87.841

 15 Velan Jozef     Solivar  10-S -02509 457 H  koef=  88.113

 16 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -0999 2418 HA  koef=  93.720

 17 Polak Radoslav    S.Bohdanov 11-S -0999 2101 H  koef=  96.537

 18 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 465 H  koef=  100.782

 19 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -02503 361 H  koef=  101.366

 20 Sabol Milan     S.Bohdanov 11-S -0999 2226 H  koef=  102.340

 21 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02503 766 HA  koef=  102.815

 22 Kuropcak F.     Bzenov   11-S -02506 306 H  koef=  104.475

 23 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -02503 362 HA  koef=  105.373

 24 Štofko Jozef     S.Bohdanov 08-S -02604 455 HA  koef=  109.232

 25 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -02516 313 HA  koef=  114.478

 26 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 720 H  koef=  115.889

 27 Vojtko Milan     M.Šariš  08-S -02516 1247 H  koef=  120.319

 28 Polak Radoslav    S.Bohdanov 12-S -02501 806 HA  koef=  121.401

 29 Huraj Peter     S.Bohdanov 09-S -02509 155 H  koef=  121.608

 30 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -02503 352 H  koef=  125.056

 31 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -02503 261 H  koef=  125.469

 32 Vojtko Milan     M.Šariš  09-CZ-0234 579  H  koef=  131.848

 33 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 325 HA  koef=  134.421

 34 Velan Jozef     Solivar  10-S -02509 462 HA  koef=  135.419

 35 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02516 507 H  koef=  136.636

 36 Nemec Rudolf     Lemešany  11-S -02502 60  H  koef=  138.613

 37 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 548 H  koef=  142.995

 38 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 663 H  koef=  146.387

 39 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  12-S -02509 512 H  koef=  154.958

 40 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 668 H  koef=  155.100

 41 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 350 H  koef=  158.915

 42 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 389 H  koef=  159.731

 43 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 577 H  koef=  162.870

 44 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 1188 HA  koef=  165.482

 45 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 160 H  koef=  168.071

 46 Palsa Vladimir    V.Saris  11-S -02607 246 H  koef=  169.572

 47 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -0999 2416 HA  koef=  171.041

 48 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 735 HA  koef=  171.116

 49 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 337 HA  koef=  172.409

 50 Merkovský František S.Bohdanov 11-S -02501 39  H  koef=  173.020

 51 Balčak Anton     M.Šariš  12-S -02503 425 H  koef=  179.900

 52 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  12-S -02503 514 H  koef=  181.247

 53 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -0999 2430 HA  koef=  198.644

 54 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 413 H  koef=  200.118

 55 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02516 672 HA  koef=  200.677

 56 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 1195 H  koef=  203.661

 57 Grega Milan     M.Šariš  10-S -02516 615 HA  koef=  204.116

 58 Huraj Peter     S.Bohdanov 12-S -02501 133 H  koef=  204.457

 59 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -02506 751 H  koef=  206.014

 60 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   12-S -02505 669 H  koef=  206.069

 61 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 742 H  koef=  206.447

 62 Štofko Jozef     S.Bohdanov 10-S -02516 128 HA  koef=  211.805

 63 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 703 H  koef=  213.464

 64 Polak Radoslav    S.Bohdanov 11-S -02501 272 HA  koef=  219.038

 65 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02516 683 HA  koef=  220.165

 66 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 932 HA  koef=  221.165

 67 Štofko Jozef     S.Bohdanov 10-S -02505 304 H  koef=  221.700

 68 Kmec Ján       Lemešany  12-S -02502 286 HA  koef=  222.144

 69 Ivanko Jozef     Prešov   09-S -02509 176 H  koef=  223.202

 70 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -0999 3486 H  koef=  224.948

 71 Ondria Milan     Bzenov   11-S -0999 2677 HA  koef=  226.301

 72 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -0999 2429 HA  koef=  229.520

 73 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02516 528 HA  koef=  230.774

 74 Merkovský František S.Bohdanov 10-S -02516 467 H  koef=  231.029

 75 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02516 670 H  koef=  231.167

 76 Šimko Jozef     Lemešany  10-S -02502 419 H  koef=  231.196

 77 Ondria Ján      Bzenov   10-S -02503 250 H  koef=  234.187

 78 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02503 395 H  koef=  234.749

 79 Palsa Vladimir    V.Saris  07-S -02511 545 H  koef=  235.481

 80 Sabol Milan     S.Bohdanov 09-S -02516 542 HA  koef=  237.765

 81 Štofko Jozef     S.Bohdanov 09-S -02505 500 H  koef=  238.127

 82 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -0999 2432 H  koef=  240.456

 83 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  11-S -02509 114 HA  koef=  240.708

 84 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 590 H  koef=  242.917

 85 Sabol Milan     S.Bohdanov 10-S -02516 265 HA  koef=  247.161

 86 Nemec Rudolf     Lemešany  10-S -02401 1931 H  koef=  248.423

 87 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 954 HA  koef=  250.745

 88 Nemec Rudolf     Lemešany  09-S -02405 1318 H  koef=  251.590

 89 Polak Radoslav    S.Bohdanov 12-S -02501 815 HA  koef=  252.719

 90 Merkovský František S.Bohdanov 11-S -02501 40  H  koef=  255.244

 91 Nemec Rudolf     Lemešany  11-S -02502 57  H  koef=  255.478

 92 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 726 HA  koef=  258.064

 93 Šimko Jozef     Lemešany  11-S -02502 124 HA  koef=  260.220

 94 Huraj Peter     S.Bohdanov 09-S -02501 356 H  koef=  264.884

 95 Merkovský František S.Bohdanov 11-S -02509 42  H  koef=  265.986

 96 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -02515 579 HA  koef=  266.107

 97 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -0999 2328 HA  koef=  267.104

 98 Palko Jozef     Lemešany  11-S -02502 172 H  koef=  268.120

 99 Sýkora Jozef     Bzenov   09-S -02515 94  H  koef=  273.880

 100 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -02503 210 HA  koef=  275.299

 101 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -0999 2387 H  koef=  275.934

 102 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -02503 257 HA  koef=  276.770

 103 Polak Radoslav    S.Bohdanov 11-S -0999 2106 H  koef=  279.461

 104 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 703 H  koef=  279.592

 105 Sabol Milan     S.Bohdanov 09-S -02516 541 HA  koef=  279.639

 106 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 599 H  koef=  284.341

 107 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02516 678 H  koef=  285.337

 108 Kmec Ján       Lemešany  12-S -02502 309 H  koef=  285.597

 109 Cmorej Matus     Siroke   11-S -03501 573 H  koef=  286.736

 110 Ivanko Jozef     Prešov   09-S -02505 79  H  koef=  288.058

 111 Huraj Peter     S.Bohdanov 12-S -02501 162 H  koef=  288.376

 112 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 1197 H  koef=  288.770

 113 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 644 HA  koef=  289.645

 114 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -0999 2324 H  koef=  290.592

 115 Ondria Ján      Bzenov   10-S -02503 1167 H  koef=  290.817

 116 Polacek Pavol    Siroke   11-S -02507 1230 H  koef=  291.949

 117 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 738 HA  koef=  293.687

 118 Huraj Peter     S.Bohdanov 10-S -02516 412 HA  koef=  293.724

 119 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 430 H  koef=  293.788

 120 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 1181 HA  koef=  294.602

 121 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 705 H  koef=  297.083

 122 Ondria Ján      Bzenov   11-S -02506 36  H  koef=  298.323

 123 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 1200 H  koef=  299.228

 124 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -0999 2459 H  koef=  300.479

 125 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02516 694 HA  koef=  300.701

 126 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -02516 334 HA  koef=  300.839

 127 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -02503 395 H  koef=  301.642

 128 Sýkora Jozef     Bzenov   09-S -02515 725 H  koef=  301.714

 129 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -0999 2323 H  koef=  302.162

 130 Velan Jozef     Solivar  11-S -02509 510 HA  koef=  303.503

 131 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 459 H  koef=  303.677

 132 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 495 H  koef=  303.869

 133 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -03502 1004 HA  koef=  304.923

 134 Polacek Pavol    Siroke   10-S -02304 838 H  koef=  306.161

 135 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  12-S -02516 534 H  koef=  306.423

 136 Šimko Jozef     Lemešany  09-S -02502 40  H  koef=  306.432

 137 Dorko+Mathe     V.Saris  11-S -02607 142 H  koef=  306.619

 138 Michalik Alex. st.  Prešov   11-S -02505 265 H  koef=  308.386

 139 Sabol Milan     S.Bohdanov 10-S -02501 32  HA  koef=  308.558

 140 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 192 H  koef=  312.329

 141 Dorko+Mathe     V.Saris  11-S -02607 191 H  koef=  314.873

 142 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02503 998 HA  koef=  317.644

 143 Cmorej Matus     Siroke   09-S -02516 401 H  koef=  319.714

 144 Grega Milan     M.Šariš  12-S -02503 348 HA  koef=  319.719

 145 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 450 HA  koef=  321.651

 146 Kmec Jozef      Lemešany  09-S -02502 434 H  koef=  323.499

 147 Balčak Anton     M.Šariš  12-S -02516 504 H  koef=  324.069

 148 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 173 HA  koef=  324.885

 149 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 472 HA  koef=  328.025

 150 Polak Radoslav    S.Bohdanov 11-S -02501 151 H  koef=  331.479

 151 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 587 H  koef=  334.537

 152 Merkovský František S.Bohdanov 11-S -02501 47  H  koef=  334.551

 153 Adamkovič Miroslav  Solivar  10-S -02509 604 HA  koef=  337.775

 154 Dorko+Mathe     V.Saris  09-S -02511 202 H  koef=  339.317

 155 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 134 H  koef=  340.204

 156 Miščík Jozef     Bzenov   10-S -02515 325 H  koef=  340.781

 157 Koscelnik Jozef   M.Šariš  10-S -02503 420 H  koef=  340.874

 158 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -0999 3421 HA  koef=  342.211

 159 Nemec Rudolf     Lemešany  10-S -02401 1922 H  koef=  342.581

 160 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  12-S -02509 520 HA  koef=  342.753

 161 Hvizdos Vl.+Vladko  Siroke   09-S -02308 209 HA  koef=  343.436

 162 Michalik Alex. st.  Prešov   10-S -02505 454 HA  koef=  343.664

 163 Huraj Peter     S.Bohdanov 11-S -0999 2204 H  koef=  344.001

 164 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -02503 416 H  koef=  344.771

 165 Štofko Jozef     S.Bohdanov 11-S -02505 147 H  koef=  347.748

 166 Lendel Marian    S.Bohdanov 08-S -02516 672 HA  koef=  347.903

 167 Sýkora Jozef     Bzenov   09-S -02515 713 H  koef=  348.664

 168 Mihalik Alex. ml.  Prešov   11-S -02505 340 H  koef=  349.916

 169 Ivanko Jozef     Prešov   11-S -02505 25  H  koef=  350.120

 170 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02516 501 HA  koef=  350.338

 171 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 186 HA  koef=  350.465

 172 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02503 113 H  koef=  350.838

 173 Nemec Rudolf     Lemešany  11-S -02502 71  H  koef=  351.145

 174 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 580 HA  koef=  353.761

 175 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -02503 443 H  koef=  353.810

 176 Cmorej Matus     Siroke   10-S -02602 501 H  koef=  354.744

 177 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 478 H  koef=  355.630

 178 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 164 HA  koef=  358.626

 179 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  11-S -0999 2003 H  koef=  359.048

 180 Merkovský František S.Bohdanov 12-S -02501 675 H  koef=  361.062

 181 Prihoda František  M.Šariš  10-S -02503 221 H  koef=  361.358

 182 Kuropcak F.     Bzenov   11-S -02506 313 H  koef=  362.765

 183 Palsa Vladimir    V.Saris  11-S -02607 247 HA  koef=  364.012

 184 Ondria Milan     Bzenov   11-S -02506 130 H  koef=  365.021

 185 Andraško Ján     M.Šariš  10-S -02503 703 HA  koef=  367.209

 186 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 706 H  koef=  369.690

 187 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 132 H  koef=  370.094

 188 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  12-S -02509 519 H  koef=  370.627

 189 Hatala Marcel    Prešov   11-S -02505 75  H  koef=  371.448

 190 Sabol Milan     S.Bohdanov 12-S -02501 268 HA  koef=  372.490

 191 Desiatnik František N.Šebast. 06-S -02504 410 H  koef=  377.343

 192 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02503 304 HA  koef=  381.732

 193 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 734 HA  koef=  382.274

 194 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  10-S -02516 574 H  koef=  382.538

 195 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -02503 231 H  koef=  383.303

 196 Balčak Anton     M.Šariš  08-S -02503 188 HA  koef=  383.521

 197 Balčak Anton     M.Šariš  12-S -02516 508 H  koef=  383.676

 198 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 112 H  koef=  383.746

 199 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 474 HA  koef=  384.135

 200 Kmec Ján       Lemešany  12-S -02502 323 H  koef=  385.354

 201 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 176 HA  koef=  385.895

 202 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 933 H  koef=  386.001

 203 Dorko+Mathe     V.Saris  09-S -02511 270 HA  koef=  392.359

 204 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 433 HA  koef=  395.402

 205 Kmec Ján       Lemešany  11-S -02502 477 HA  koef=  396.565

 206 Hatala Marcel    Prešov   11-S -02505 99  HA  koef=  398.573

 207 Ivanko Jozef     Prešov   10-S -0999 6333 H  koef=  400.202

 208 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -0999 2303 H  koef=  406.108

 209 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 139 HA  koef=  407.797

 210 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 553 HA  koef=  408.249

 211 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 717 HA  koef=  408.255

 212 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-CZ-0334 9288 HA  koef=  411.111

 213 Ivanko Jozef     Prešov   06-S -02506 520 H  koef=  412.942

 214 Sabol Milan     S.Bohdanov 11-S -0999 2214 HA  koef=  412.996

 215 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02516 771 HA  koef=  413.276

 216 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 411 H  koef=  415.310

 217 Hatala Marcel    Prešov   12-S -02505 971 H  koef=  416.851

 218 Ondria Ján      Bzenov   11-S -02506 18  H  koef=  421.440

 219 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 437 H  koef=  423.224

 220 Balčak Anton     M.Šariš  12-S -02516 507 H  koef=  423.901

 221 Sýkora Jozef     Bzenov   10-S -02515 861 H  koef=  425.115

 222 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  10-S -02509 344 HA  koef=  425.836

 223 Balčak Anton     M.Šariš  09-S -02516 803 H  koef=  429.271

 224 Miščík Jozef     Bzenov   11-S -0999 2473 H  koef=  429.527

 225 Šimko Jozef     Lemešany  07-S -02516 724 H  koef=  432.110

 226 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -0999 2408 HA  koef=  432.491

 227 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 361 H  koef=  434.079

 228 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -0999 3491 H  koef=  434.095

 229 Dittrich Marian   V.Saris  10-S -02607 1397 H  koef=  435.753

 230 Hatala Marcel    Prešov   12-S -02505 52  H  koef=  437.052

 231 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 575 HA  koef=  438.057

 232 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  11-S -02509 189 HA  koef=  438.831

 233 Nemec Rudolf     Lemešany  10-S -02401 1906 H  koef=  439.986

 234 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 483 HA  koef=  440.522

 235 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 741 H  koef=  442.078

 236 Sabol Milan     S.Bohdanov 10-S -02501 36  HA  koef=  442.933

 237 Huraj Peter     S.Bohdanov 11-S -02501 553 HA  koef=  444.603

 238 Pilar Albin     V.Saris  11-S -02607 402 H  koef=  444.873

 239 Kmec Ján       Lemešany  09-S -02502 352 H  koef=  445.354

 240 Uličný Pavol     M.Šariš  09-S -02503 314 HA  koef=  446.982

 241 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -0999 2468 HA  koef=  448.006

 242 Michalik Alex. st.  Prešov   09-S -0999 9734 H  koef=  448.909

 243 Sýkora Jozef     Bzenov   10-S -02515 849 HA  koef=  450.596

 244 Štofko Jozef     S.Bohdanov 11-S -02505 135 H  koef=  451.480

 245 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -02503 396 HA  koef=  453.174

 246 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 745 H  koef=  453.580

 247 Balčak Anton     M.Šariš  11-S -02503 356 H  koef=  454.057

 248 Vojtko Milan     M.Šariš  11-S -02503 585 H  koef=  455.835

 249 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  12-S -02509 538 H  koef=  458.388

 250 Nemec Rudolf     Lemešany  10-S -02401 1933 H  koef=  458.602

 251 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02503 303 H  koef=  459.664

 252 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  11-S -02509 111 H  koef=  461.167

 253 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 439 HA  koef=  461.361

 254 Grega Milan     M.Šariš  10-S -02516 614 H  koef=  461.468

 255 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 966 H  koef=  462.258

 256 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02503 1143 H  koef=  464.259

 257 Huraj Peter     S.Bohdanov 11-S -02501 536 H  koef=  466.306

 258 Dorko+Mathe     V.Saris  10-S -02607 732 H  koef=  467.214

 259 Kmec Ján       Lemešany  12-S -02502 281 HA  koef=  475.040

 260 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 559 HA  koef=  478.315

 261 Koscelnik Jozef   M.Šariš  11-S -0999 2317 H  koef=  478.352

 262 Kuropcak F.     Bzenov   11-S -02506 184 H  koef=  479.910

 263 Ondria Ján      Bzenov   10-S -02515 400 HA  koef=  480.239

 264 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -03502 1012 HA  koef=  483.971

 265 Kmec Ján       Lemešany  12-S -02502 311 HA  koef=  487.019

 266 Balčak Anton     M.Šariš  12-S -02503 427 HA  koef=  487.194

 267 Ondria Milan     Bzenov   11-S -02506 109 H  koef=  487.665

 268 Nemec Rudolf     Lemešany  10-S -02401 1957 HA  koef=  497.854

 269 Dorko+Mathe     V.Saris  11-S -02607 144 HA  koef=  502.477

 270 Ondria Milan     Bzenov   11-S -02506 149 H  koef=  504.416

 271 Dittrich Marian   V.Saris  12-S -02607 1689 H  koef=  505.759

 272 Mihalik Alex. ml.  Prešov   11-S -02505 343 H  koef=  507.944

 273 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  12-S -02516 359 H  koef=  508.054

 274 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 484 HA  koef=  508.566

 275 Palsa Vladimir    V.Saris  11-S -02607 232 H  koef=  516.649

 276 Merkovský František S.Bohdanov 12-S -02501 680 H  koef=  520.608

 277 Ondria Milan     Bzenov   11-S -0999 2679 H  koef=  521.443

 278 Kmec Jozef      Lemešany  11-S -02502 579 H  koef=  527.353

 279 Kmec Jozef      Lemešany  11-S -02502 557 HA  koef=  532.245

 280 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 198 H  koef=  534.778

 281 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 958 HA  koef=  534.961

 282 Ondria Ján      Bzenov   11-S -02506 43  HA  koef=  543.827

 283 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 451 HA  koef=  544.046

 284 Palko Jozef     Lemešany  11-S -0999 2593 H  koef=  544.136

 285 Uličný Pavol     M.Šariš  11-S -0999 2466 H  koef=  547.027

 286 Kuropcak F.     Bzenov   12-S -02506 764 H  koef=  547.960

 287 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 935 H  koef=  548.628

 288 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -0999 2352 HA  koef=  550.103

 289 Grega Milan     M.Šariš  11-S -02503 670 H  koef=  551.739

 290 Kmec Ján       Lemešany  12-S -02502 282 HA  koef=  551.988

 291 Polacek Pavol    Siroke   10-S -02304 839 H  koef=  553.559

 292 Ondria Ján      Bzenov   11-S -02607 816 HA  koef=  555.705

 293 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02503 957 H  koef=  556.086

 294 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 168 H  koef=  558.789

 295 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 982 HA  koef=  562.785

 296 Polak Radoslav    S.Bohdanov 10-S -02516 314 HA  koef=  564.109

 297 Vojtko Milan     M.Šariš  08-S -02516 1241 H  koef=  567.072

 298 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 654 H  koef=  569.360

 299 Pilar Albin     V.Saris  11-S -02607 423 H  koef=  574.150

 300 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 928 H  koef=  578.098

 301 Kmec Jozef      Lemešany  11-S -02502 571 H  koef=  582.929

 302 Nemec Rudolf     Lemešany  11-S -0999 2525 H  koef=  588.957

 303 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  11-S -02503 1100 HA  koef=  589.652

 304 Kuropcak F.     Bzenov   11-S -02506 341 HA  koef=  598.437

 305 Prihoda František  M.Šariš  11-S -02503 1108 H  koef=  600.649

 306 Mrúz Ľ. + J.     Prešov   11-S -02505 991 HA  koef=  601.075

 307 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 140 HA  koef=  604.066

 308 Štofko Jozef     S.Bohdanov 11-S -02505 137 H  koef=  604.341

 309 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 647 HA  koef=  605.203

 310 Uličný Pavol     M.Šariš  10-S -02516 555 H  koef=  606.130

 311 Polacek Pavol    Siroke   11-S -02507 1220 H  koef=  616.827

 312 Sykora Dusan     Bzenov   11-S -02506 402 H  koef=  621.303

 313 Prihoda František  M.Šariš  12-S -02503 577 H  koef=  624.855

 314 Pusty Patrik     Solivar  12-S -02509 324 H  koef=  625.237

 315 Sabol Milan     S.Bohdanov 09-S -02516 546 HA  koef=  626.013

 316 Nemec Rudolf     Lemešany  11-S -02502 72  HA  koef=  630.256

 317 Ondria Ján      Bzenov   11-S -02505 718 HA  koef=  635.528

 318 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02516 652 HA  koef=  637.835

 319 Brezina Marian    N.Šebast. 12-S -02504 198 H  koef=  652.486

 320 Vojtko Milan     M.Šariš  10-S -02516 679 H  koef=  664.662

 321 Nemec Rudolf     Lemešany  11-S -02502 54  HA  koef=  664.800

 322 Kuropcak F.     Bzenov   10-S -02515 680 HA  koef=  667.821

 323 Sedlák Eugen ml.+st. Solivar  12-S -02509 560 HA  koef=  670.162

 324 Kmec Ján       Lemešany  10-S -02516 294 H  koef=  671.590

 325 Prihoda František  M.Šariš  11-S -02503 1137 H  koef=  676.390

 326 Merkovský František S.Bohdanov 11-S -02509 739 HA  koef=  677.673

 327 Grega Milan     M.Šariš  11-S -02503 662 H  koef=  684.470

 328 Ondria Milan     Bzenov   07-S -02515 32  H  koef=  691.468

 329 Grega Milan     M.Šariš  11-S -0999 2338 H  koef=  692.232

 330 Jašenský P.+ M.   M.Šariš  12-S -02516 536 HA  koef=  696.867

 331 Sabol Milan     S.Bohdanov 12-S -02501 259 HA  koef=  711.129

 332 Balčak Anton     M.Šariš  10-S -02503 301 HA  koef=  719.560

 333 Grega Milan     M.Šariš  11-S -02503 653 H  koef=  722.174

 334 Vojtko Milan     M.Šariš  12-S -02701 302 HA  koef=  723.401

 335 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 163 H  koef=  724.177

 336 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 118 H  koef=  729.565

 337 Sýkora Jozef     Bzenov   11-S -02506 491 HA  koef=  748.355

 338 Sykora Dusan     Bzenov   12-S -02506 585 HA  koef=  753.750

 339 Ondria Ján      Bzenov   12-S -02506 533 HA  koef=  768.352

 340 Vojtko Milan     M.Šariš  09-S -02516 716 H  koef=  783.083

 341 Ondria Milan     Bzenov   10-S -02515 705 HA  koef=  797.195

 342 Prihoda František  M.Šariš  11-S -02503 1103 H  koef=  819.449